محل تبلیغات شما

خرید نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار 


قیمت : تومان


برند : لوح گسترش دنیای نرم افزار


خرید پستی نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار 


قیمت نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار  


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.
 


آموزش اتوکد 20 3dسر فصل آموزش اتوکد سه بعدی 20- معرفی دوره و مباحثی که در طی این دوره آموزش خواهید دید2- مدیریت فضای 3D در اتوکد 20و ایجاد محیط سفارشی3- معرفی انواع حجم های 3D وکاربردهای هریک ازلحاظ عملکرد4- آموزش ترسیم انواع حجم های سه بعدی از نوع SOLID5- ترکیبات منطقی و آشنایی با سه دستورIntersect - Subtract - Union6- آمـوزش رشـد یک موضـوع دو بعـدی بستـه و تبـدیـل آن بـهحجـمبوسیله Presspull7- تمرین عملی و ترسیم یک حجم سه بعدی بوسیلهدستورات Boolean8- آموزش مدیریت دریچه های دید و تنظیمات آن9- مدیریت محور اصلی ترسیمات سه بعدی UCS10- تمرین عملی و ترسیم حجم سه بعدی بوسیله محور UCS11- تمرین عملی و ترسیم بدنه پیچ سه بعدی بخش اول12- تمرین عملی وترسیم قسمت رزوه پیچ بخش دوم13- تمرین عملی وترسیم سمت نوک پیچ به کمک دستور Helixبخش سوم14- آموزش طراحی قسمــت جلــو ی تنه دوچرخــه به کمــکدستورات رشد حجم15- آموزش طراحی بالای تنه دوچرخه16- آموزش طراحی زین دوچرخه و بخش خطوط3 بعدی زیر آن17- طراحی بخش فنر و میله های زین دوچرخه- طراحی زین و رشد اشکال روی مسیر19- طراحی سطح روی صندلی به کمک دستورات سطح سازی20- آموزش طراحی فرمان دوچرخه21- آموزش طراحیدو شاخه جلوی دو چرخه22- آموزش طراحی دو شاخه بخش پشتی دوچرخه23- طراحی عمل قرار گیری چرخ عقب بوسیله دستورات Loft24- طراحی محل قرار گیری محور مرکزی چرخ25- آموزش طراحی محور مرکزی چرخ های دوچرخه26- آموزش طراحی مقطع تایر دوچرخه همراه با رینگ27 - آموزش استفاده ازدستورRevolveوطراحی لاستیک دوچرخه28- طراحی محل قرار گیری استوک ها روی محور مرکزی- آموزش طراحی و تکثیر استوکها بوسیله Array30- آموزش نحوه قرارگیری چرخ درمحل اصلی روی تنه دوچرخه31- آموزش طراحی محل قراگیری محور مرکزی چرخ جلو32- آموزش طراحی چرخ دنده جلو33- آموزش طراحی پدال رئی چرخ دنده34- آموزش طراحی پدال سمت راست35- آموزش تکثیر و قرینه سازی پدال سمت چپ36- آموزش طراحی چرخ دنده عقب37- آموزش تغییر زاویه چرخ دنده ها و ترسیم مسیر زنجیر38- آموزش طراحی زنجیر دو چرخه39- آموزش طراحی نمای کلاسیک و طراحی پلان دو بعدی40- رشد دیوار های پلان در راستای محور z41- آموزش طراحی دو بعدی محل قرارگیری پنجره ها روی دیوار42- آموزش طراحی قاب شیشه ها بصورت دو بعدی43- آموزش حجم داده به پنجره ها بوسیله Extude44- قراردادن پنجره روی دیوار و کم کردن محل پنجره روی دیوار45- آموزش طراحی طاقچه زیر پنجره بوسیله sweep46- طراحی ستون های دو طرف پنجره به کمک Su و EXT47- آموزش طراحی تاج پنجره روی ستون ها48- آموزش تکثیر پنجره ها روی دیوار های اطراف49 - آموزش طراحی پله جلوی درب ورودی ساختمان50- طراحی محل قرارگیری درب اصلی روی دیوار51- آموزش طراحی مقطع های دو بعدی روی لنگه های در52- آموزش کم کردن شیار روی لنگه های در53- آموزش طراحی گل وسط درب بصورت سه بعدی54- آموزش طراحی ستون های دو سمت درب ورودی55- آموزش طراحی سر ستون کنار دو سمت درب56- آموزش طراحی تاج بالای در ورودی به کمک Sweep57- آموزش تکثیر طبقات همراه با پنجره ها و جزئیات58- آموزش قراردادن پنجره و درب59-آموزش طراحی ابزار بین طبقات60- آموزش تنظیمات دوربین و نماگیری سه بعدی61-آموزش ساخت و تنظیم متریال62- آموزش نسبت دادن متریال به حجم های سه بعدی63- تنظیمات نهایی رندر و خروجی پروژه بصورت عکس


  


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. 


آموزش اتوکد 20 3dسر فصل آموزش اتوکد سه بعدی 20- معرفی دوره و مباحثی که در طی این دوره آموزش خواهید دید2- مدیریت فضای 3D در اتوکد 20و ایجاد محیط سفارشی3- معرفی انواع حجم های 3D وکاربردهای هریک ازلحاظ عملکرد4- آموزش ترسیم انواع حجم های سه بعدی از نوع SOLID5- ترکیبات منطقی و آشنایی با سه دستورIntersect - Subtract - Union6- آمـوزش رشـد یک موضـوع دو بعـدی بستـه و تبـدیـل آن بـهحجـمبوسیله Presspull7- تمرین عملی و ترسیم یک حجم سه بعدی بوسیلهدستورات Boolean8- آموزش مدیریت دریچه های دید و تنظیمات آن9- مدیریت محور اصلی ترسیمات سه بعدی UCS10- تمرین عملی و ترسیم حجم سه بعدی بوسیله محور UCS11- تمرین عملی و ترسیم بدنه پیچ سه بعدی بخش اول12- تمرین عملی وترسیم قسمت رزوه پیچ بخش دوم13- تمرین عملی وترسیم سمت نوک پیچ به کمک دستور Helixبخش سوم14- آموزش طراحی قسمــت جلــو ی تنه دوچرخــه به کمــکدستورات رشد حجم15- آموزش طراحی بالای تنه دوچرخه16- آموزش طراحی زین دوچرخه و بخش خطوط3 بعدی زیر آن17- طراحی بخش فنر و میله های زین دوچرخه- طراحی زین و رشد اشکال روی مسیر19- طراحی سطح روی صندلی به کمک دستورات سطح سازی20- آموزش طراحی فرمان دوچرخه21- آموزش طراحیدو شاخه جلوی دو چرخه22- آموزش طراحی دو شاخه بخش پشتی دوچرخه23- طراحی عمل قرار گیری چرخ عقب بوسیله دستورات Loft24- طراحی محل قرار گیری محور مرکزی چرخ25- آموزش طراحی محور مرکزی چرخ های دوچرخه26- آموزش طراحی مقطع تایر دوچرخه همراه با رینگ27 - آموزش استفاده ازدستورRevolveوطراحی لاستیک دوچرخه28- طراحی محل قرار گیری استوک ها روی محور مرکزی- آموزش طراحی و تکثیر استوکها بوسیله Array30- آموزش نحوه قرارگیری چرخ درمحل اصلی روی تنه دوچرخه31- آموزش طراحی محل قراگیری محور مرکزی چرخ جلو32- آموزش طراحی چرخ دنده جلو33- آموزش طراحی پدال رئی چرخ دنده34- آموزش طراحی پدال سمت راست35- آموزش تکثیر و قرینه سازی پدال سمت چپ36- آموزش طراحی چرخ دنده عقب37- آموزش تغییر زاویه چرخ دنده ها و ترسیم مسیر زنجیر38- آموزش طراحی زنجیر دو چرخه39- آموزش طراحی نمای کلاسیک و طراحی پلان دو بعدی40- رشد دیوار های پلان در راستای محور z41- آموزش طراحی دو بعدی محل قرارگیری پنجره ها روی دیوار42- آموزش طراحی قاب شیشه ها بصورت دو بعدی43- آموزش حجم داده به پنجره ها بوسیله Extude44- قراردادن پنجره روی دیوار و کم کردن محل پنجره روی دیوار45- آموزش طراحی طاقچه زیر پنجره بوسیله sweep46- طراحی ستون های دو طرف پنجره به کمک Su و EXT47- آموزش طراحی تاج پنجره روی ستون ها48- آموزش تکثیر پنجره ها روی دیوار های اطراف49 - آموزش طراحی پله جلوی درب ورودی ساختمان50- طراحی محل قرارگیری درب اصلی روی دیوار51- آموزش طراحی مقطع های دو بعدی روی لنگه های در52- آموزش کم کردن شیار روی لنگه های در53- آموزش طراحی گل وسط درب بصورت سه بعدی54- آموزش طراحی ستون های دو سمت درب ورودی55- آموزش طراحی سر ستون کنار دو سمت درب56- آموزش طراحی تاج بالای در ورودی به کمک Sweep57- آموزش تکثیر طبقات همراه با پنجره ها و جزئیات58- آموزش قراردادن پنجره و درب59-آموزش طراحی ابزار بین طبقات60- آموزش تنظیمات دوربین و نماگیری سه بعدی61-آموزش ساخت و تنظیم متریال62- آموزش نسبت دادن متریال به حجم های سه بعدی63- تنظیمات نهایی رندر و خروجی پروژه بصورت عکس


 تصاویر بیشتر


 
 


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.


 


 


خرید نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار ارزان , نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار با قیمت ارزان , خرید لوح گسترش دنیای نرم افزار ارزان , لوح گسترش دنیای نرم افزار با قیمت ارزان , خرید پستی نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار ,خرید اینترنتی نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار, خرید نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار با قیمت ,خرید نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار فقط ,خرید لوح گسترش دنیای نرم افزار نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار ,خرید لوح گسترش دنیای نرم افزار با قیمت ,kharid نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار, gheymat نرم افزار آموزش جامع اتوکد 20 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار  


تخفیف دونی

مجموعه نرم افزار Music software v3 نشر جی بی

نرم افزار آموزش جامع اتوکد 2018 نسخه سه بعدی گسترش دنیای نرم افزار

نرم افزار Geomagic Design X 2016 نشر جی بی تیم

آموزش ,طراحی ,سه ,نرم ,افزار ,های ,آموزش طراحی ,نرم افزار ,سه بعدی ,گسترش دنیای ,دنیای نرم ,بعدی گسترش دنیای ,مشاهده جزئیات محصول ,آموزش طراحی زنجیر ,زنجیر38 آموزش طراحی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مطالب اینترنتی fardayeeman aytaakcom Wholesale Jacksonville Jaguars Jerseys Clearance, NFL Jerseys Provide. چاپخانه ی ایران زمین روز نوشته های ما congdemenmits sienimiren سرگرمی NO LOVE